Klachtenregeling

Wanneer je een meningsverschil of een klacht hebt, dan kun je bij de balie-assistente een klachtenformulier opvragen.  We zullen dan je klacht in behandeling nemen.

Indien je niet goed geïnformeerd of behandeld bent en denkt dat wij aantoonbaar in gebreke zijn gebleven, zonder dat je dit samen met ons hebt kunnen oplossen, dan kun je je richten tot de ANT (Associatie Nederlandse Tandartsen) of de KNMT (Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Tandheelkunde).

ANT
Website: www.ant-online.nl

NMT
Website: www.knmt.nl